osp
logo

Historia OSP Kozy:

04.10.1998Na V Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP, Kronika OSP Kozy prowadzona przez dh Władysława Skoczylasa znalazła się w śród 20 kronik wyróżnionych
29.04.1998Druh Sławomir Kasperek odznaczony został Złotym Znakiem Związku OSP RP.
14.02.1998Walne Zebranie zatwierdziło Logo OSP Kozy, wg projektu druha Edmunda Pawłowskiego.
17.12.1996Dh Władysław Skoczylas zaproszony został na uroczystości centralne z okazji 75-lecia Związku OSP RP, które odbyły się w Teatrze Narodowym w Warszawie - podczas uroczystości dh Władysław Skoczylas wyróżniony został przyznaniem Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza (nr dyplomu 17).
16.12.1996Na II Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP w Warszawie, kronika straży w Kozach została wyróżniona i nagrodzona kryształowym pucharem.
21.12.1994OSP Kozy włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
04.12.1994Na I Ogólnopolskim Konkursie Kronik i opracowań z dziejów OSP w Tarpnie k. Grudziądza wyróżniona została m.in. Monografia OSP Kozy autorstwa Władysława Skoczylasa.
05.06.1994Uroczyste poświęcenie i przekazanie OSP w Kozach samochodu pożarniczego Tatra-Skuteng GCBA-10/40 z cysterną o pojemności 10 tys. litrów wody.
20.05.1994W uznaniu dobrej wieloletniej współpracy Zakładowa OSP przy Bielskich Zakładach Lin i Pasów przyznała straży w Kozach odznakę pamiętkową wybitą z okazji XXX-lecia Zakładowej OSP.
26.05.1994Strażnica w Kozach podłączona została do zintegrowanego systemu alarmowania i ostrzegania ze strażackiego stanowiska kierowania w Bielsku-Białej.
12.02.1994Uchwałą Walnego Zebrania druhowi Benedyktowi Stefko nadana została Godność Członka Honorowego OSP Kozy.
19.09.1993W dniach 18 i 19 września grupa strażaków z Kóz uczestniczyła w uroczystości 80-lecia straży pożarnej ochotniczej w Trnavce (Chechosłowacja).
09.01.1993W wyniku starań sądowych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 28 września 1992 roku, na wniosek OSP, w dniu 9 stycznia 1993 roku Wydział Ksiąg Wieczystych tegoż Sądu dokonał wpisu do księgi wieczystej Kw 64119 prawa własności na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach działki 3006/17 o pow. 29 arów 7 m2. Jednocześnie strażnica stojąca na tej działce stała się własnością straży.
10.08.1992Strażacy z Kóz wyjechali do gaszenia pożaru lasów k. Olkusza w okolicach Kuźni Raciborskiej i powrócili z akcji dopiero po 44 godzinach zmagania się z ogniem.
02.07.1992Strażacy w zwartych szykach wzięli udział w pogrzebie 85-letniego emerytowanego ks. prałata Mikołaja Żądło.
09.04.1991Komisja Inwentaryzacyjna powołana przez Radę Gminy podjęła decyzję o przyjęciu na mienie komunalne strażnicy OSP w Kozach.
26.08.1990Grupa 17 osób ze straży w Kozach wyjechała autokarem do Czechosłowacji, gdzie goszczeni byli przez strażaków w Trnawce.
10.06.1990Straż świętowała jubileusz 100-lecia, z udziałem drużym z 23 sąsiednich jednostem terenowych OSP oraz 5-osobowej delegacji strażaków z Trnavki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. polową. W czasie uroczystości dh Zdzisław Kubica odznaczony został odznaką Godność Członka Honorowego Związku OSP, zaś dh Benedykt Stefko udekorowany został Złotym Znakiem Związku OSP. Z okazji jubileuszu wydana została drukiem 50-stronicowa monografia OSP w Kozach autorstwa dh Władysława Skoczylasa.
26-27.08.1989Grupa 12 strażaków z Kóz gościła u strażaków w Trnavce w Czechosłowacji.
01.07.1989U strażaków w Kozach gościła liczna grupa zaprzyjaźnionych strażaków z Trnavki w Czechosłowacji.


.:. Wszelkie prawa zastrzeżone – OSP Kozy 2020  .:. Stronę wykonał: Rafał Krywult .:.