osp
logo

Historia OSP Kozy:

27.06.1971Sekcja strażaków z Kóz brała udział w groźnej akcji gaszenia pożaru Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach - w tym dniu w czasie akcji zginęły 34 osoby, a wśród nich 20-letni Michał Kućka z Kóz odbywający zastępczą służbę wojskową w Zawodowej Straży Pożarnej w Rafinerii Nafty.
lipiec 1970Na potoku obok strażnicy wybudowano zbiornik wodny do celów gaśniczych (w 1984 roku w tym miejscu zbudowana została Stacja Obsługi Samochodów).
maj 1970Staw w parku dworskim nad zespołem pałacowym przystosowano do celów gaśniczych.
17.08.1969Uroczyste wręczenie straży typowego sztandaru strażackiego świeckiego, połączone z udekorowaniem go Złotym Znakiem Związku OSP, przyznanym jednostce w 1966 roku.
19.10.1968Zakończono prace przy wykonywaniu ogrodzenia siatkowego parceli nad strażnicą.
21.11.1967Do świetlicy strażackiej zakupiono telewizor.
03.07.1966Uroczyste przekazanie do użytku nowej strażnicy o kubaturze 2.845 m3, o wartości kosztorysowej 1.140.000 złotych, z czterema boksami garażowymi i wieżą wysikości 26 metrów.
07.08.1965Udział w akcji gaszenia pożaru zabytkowego kościoła w sąsiednich Pisarzowicach - mimo wysiłków wielu straży kościół spłonął doszczętnie.
01.07.1965Starą strażnicę w centrum wsi wydzierżawiono Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", w której urządzony został sklep meblowy i artykułów gospodarstwa domowego.
01.06.1965Strażnicę w dzielnicy Gaje przekazano Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na urządzenie w niej sklepu spożywczego.
27.09.1964Zorganizowano uroczyste przekazanie do użytku używanego beczkowozu strażackiego SBM-2000/8, otrzymanego z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Katowicach.
02.06.1964Pod naciskiem władz pożarniczych złomowano sikawkę konną będącą na wyposażeniu II plutonu OSP Kozy w dzielnicy Gaje.
01.09.1963Uroczyste wmurowanie "kamienia węgielnego" i aktu erekcyjnego pod budowę nowej strażnicy - podczas tej uroczystości jednostka OSP odznaczona została Złotym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".
21.11.1961Z podziału bojowego zdjęto samochód "Schevrolet-Canada", który od tego czasu służył jako karawan na pogrzebach miejscowych strażaków.
11.09.1961Rozpoczęto wykopy pod ławy fundamentowe nowej strażnicy - kierownictwo budowy prowadzonej w czynie społecznym objął dh Andrzej Olma z Małych Kóz.
12.06.1961Zawiązał się 13-osobowy Społeczny Komitet Budowy Strażnicy, a jego przewodnictwo objął dh Józef Laszczak.
02.06.1960Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku-Białej zatwierdziło projekt wstęony budynku nowej strażnicy, opracowany przez zespół pod kierunkiem Franciszka Macnera z Komorowic śląskich.
07.10.1959Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku-Białej zatwierdziła założenie projektowe budowy nowej strażnicy, opracowane przez dh Władysława Skoczylasa w czynie społecznym.
15.09.1959Poświęcenie nowego sztandaru strażackiego z wizerunkiem św. Floriana, wyhaftowanego przez siostry zakonne w Kętach.
07.04.1958Przy straży w Kozach założono młodzieżową drużynę pożarniczą z inicjatywy jej członka Stanisława Kasperka.


.:. Wszelkie prawa zastrzeżone – OSP Kozy 2020  .:. Stronę wykonał: Rafał Krywult .:.