osp
logo

Historia OSP Kozy:

08.09.1914W protokole z posiedzenia Wydziału odnotowano, że Austriackie Towarzystwo Czerwonego Krzyża przysłało straży w Kozach serdeczne podziękowanie za szybkie utworzenie oddziału samarytańskiego i wyposażenie go w odpowiednie rekwizyty do transportu rannych.
14.08.1914Z uwagi na zawieruchę wojenną decyzją Wydziału Towarzystwa z członków, którzy nie zostali powołani do wojska austriackiego utworzono oddział samarytański, a do jego dyspozycji przystosowano kryty wóz konny z noszami i kompletem podstaw. leków.
22.09.1913Delegat Związku Krajowego OSP we Lwowie lustrator Antoni Bahr przeprowadził inspekcję straży w Kozach, wyrażając naczelnikowi Karolowi Borthowi pełne uznanie.
04.05.1910Podobnie jak w poprzednich latach strażacy z okazji swego patrona św. Floriana wzięli udział zwartych szykach we Mszy św. podczas której świętowano 20-lecie istnienia Towarzystwa Straży Ogniowej w Kozach.
24.06.1907Straż w Kozach kontrolowana była przez delegata Związku Krajowego OSP we Lwowie pana Jana Lankosza, uzyskując pochlebną ocenę działalności.
31.12.1906Na koniec 1906 roku straż pożarna w Kozach liczyła 31 członków czynnych, 28 wspierających i 2 honorowych.
10.07.1904Poświęcenie drugiej nowocześniejszej sikawki konnej, zakupionej tym razem w firmie Tomkiego w Białej Krakowskiej za kwotę 1700 złr płatnych w ratach w ciągu pięć lat.
01.09.1901Miejscowy proboszcz, a zarazem prezes Towarzystwa dokonał uroczystego poświęcenia murowanej strażnicy z dwoma wozówkami, wybudowanej w centrum wsi, przy głównej drodze zwanej "Cesarką".
08.10.1899Uroczyste poświęcenie sztandaru Towarzystwa Straży Ogniowej w Kozach, ufundowanego z własnych funduszy z inicjatywy naczelnika korpusu Karola Bortha, za kwotę 52 złr.
19.08.1891W firmie Rudolfa Franz Deute w Białej Krakowskiej straż zakupiła sikawkę przewoźną jednokołową czyli tzw. taczkach za kwotę 115 złr, w celu przyspieszenia wyjazdu do pożaru w przypadku braku koni.
15.05.1891Towarzystwo Straży Ogniowej w Kozach wstąpiło do Związku Krajowego OSP we Lwowie.
03.05.1891Uroczyste poświęcenie zakupionej sikawki.
14.04.1891Towarzystwo zakupiło konną sikawkę czterokołową w firmie Rudolf Franz Deute w Białej Krakowskiej za kwotę 450 złotych reńskich.
18.01.1890Odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Straży Ogniowej w Kozach z komendą polską, na którym wybrano Wydział czyli Zarząd. Prezesem został miejscowy wikariusz ks. Franciszek Chowaniec, a komendantem naczelnik poczty Wincenty Kratochwil.


.:. Wszelkie prawa zastrzeżone – OSP Kozy 2020  .:. Stronę wykonał: Rafał Krywult .:.