osp
logo

Nowy sprzęt ratownictwa medycznego

Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości  


Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków –Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


W marcu br. Gmina Kozy złożyła wniosek w ramach VI naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
W efekcie pozyskano środki na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa , niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.


Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupiony został defibrylator, zestaw ratowniczy PSP  R-1 wraz z 2 deskami ortopedycznymi i szynami Kramera oraz dwa zestawy ratownicze OSP  R-1.


Całość projektu zamknęła się w kwocie 16 171,20 zł., z czego 99% wydatków(tj. 16 009,49 zł.) zostało pokrytych z otrzymanej dotacji z  Funduszu Sprawiedliwości.


Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa , jak również do poprawy warunków pracy strażaków.
W dniu 26 czerwca br. w czasie sesji Rady Gminy Kozy,  Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski  uroczyście przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiony sprzęt

foto fb. Koziańskie Wiadomości https://www.facebook.com/233761726727661/photos/pcb.1567002823403538/1566994380071049/?type=3

.:. Wszelkie prawa zastrzeżone – OSP Kozy 2019  .:. Stronę wykonał: Rafał Krywult .:.