osp
logo
Untitled Document Zdarzenia w 2010 roku
(94 zdarzen)
1) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  03.01.2010 r.  Godz. 14.31.
Kozy  ul. Kęcka - Wypadek  samochodowy - jedna osoba poszkodowana.

Zastępy: GLBM , GBA , JRG 1 ( GBA , SRT ) , POGOTOWIE. RATNKOWE.
2) POŻAR  09.01.2010 r.  Godz.  16.13.
Kozy  ul.  Zjazdowa - Pożar sadzy w kominie w budynku jednorodzinnym.

Zastep:  GBA.
3) POŻAR  10.01.2010. Godz. 12.48.
Kozy ul Nadbrzeżna - Pożar budynku jednorodzinnego - ofiara śmiertelna

Zastępy:  GBA , GCBA , JRG 1 ( GBA, GBA ) POGOTOWIE  RATUNKOWE , POLICJA
4) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  15.01.2010 r.  Godz.  17.19.
Kozy ul. Szkolna - Usuwanie sopli z budynku szkoły.

Zastęp:  GBA
5) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  24.01.2010.  Godz.  05.48.
Kozy ul. Cisowa.

Zastępy: GBA , JRG 1 ( GBA )
6) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  05.02.2010 r.  Godz.  18.30.
Kozy ul. Panienki - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GBA
7) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  16.02.2010 r.  Godz. 18.45.
Kozy ul. Krakowska - Usunięcie sopli z budynku.

Zastęp: GBA
8) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 18.02.2010 r.  godz 17.10.
Kozy ul. Krakowska - Zbicie sopli z budynku Domu Kultury.

Zastęp: GLBM
9) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  26.02.2010 r.  Godz. 16.49.
Kozy ul. Kęcka - Plama oleju na jezdni.

Zastęp: GLBM
10) POŻAR   11.03.2010 r.  Godz. 15.48.
Kozy ul. Bielska - Pożar kosza na śmieci na przystanku.

Zastęp: GBA
11) POŻAR 20.03.2010 r. godz 11.34.
Kozy ul. Tęczowa -Pożar suchej trawy.
Zastępy: GBA, GCBA
12) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  22.03.2010 r.  Godz 17.35.
Kozy ul. Przecznia - Usunięcie powalonego drzewa.

Zastęp: GBA
13) POŻAR 25.03.2010 r.
Kozy ul. Złota - Pożar suchej trawy.
Zastęp: GBA
14) POŻAR 25.03.2010 r. Godz. 19.09.
Kozy ul. Klonowa - Pożar suchej trawy na nieużytkach.
Zastęp: GBA
15) POŻAR 26.03.2010 r. Godz. 18.18.
Kozy ul. Południowa - Pożar suchej trawy na nieużytkach.
Zastępy: GBA, GCBA.
16) POŻAR 29.03.2010 r. Godz. 21.26.
Kozy ul. Południowa - Pożar suchej trawy.
Zastępy: GBA, GCBA.
17) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz. 16.30.
Kozy ul. Chmielowa - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GBA.
18) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz. 17.00
Kozy ul. Modrzewiowa - Udrożnienie przepustu pod jezdnidą.

Zastęp: GBA.
19) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz. 17.45.
Kozy ul . Bielska - Udrożnienie przepustu pod drogdą.

Zastęp: GBA
20) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz. 18.15.
Kozy ul. Spacerowa - Udrożnienie przepustu.

Zastęp: GBA
21) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz. 18.55.
Kozy ul. Dolna - pompowanie piwnicy.

Zastęp: GBA
22) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz: 16.10.
Kozy ul. Akacjowa - Zalana piwnica.

Zastęp: GCBA.
23) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz. 16.49.
Kozy. ul.Południowa - Udrożnienie przepustu pod jezdnidą.

Zastęp: GCBA
24) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz. 17.40.
Kozy ul. Lipowa - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GCBA.
25) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz. 18.25.
Kozy ul. Piękna - Zalana piwnica.

Zastęp: GCBA.
26) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz; 19.21.
Kozy ul. Lipowa - zalana piwnica.

Zastęp: GCBA.
27) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010 r. Godz. 16.00.
Kozy ul. Równa - Pompowanie zalanej piwnicy .

Zastęp: GLBM.
28) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010r. Godz. 17.50.
Kozy ul. Południowa - Udrożnienie przepustu pod jezdnią.

Zastęp: GLBM.
29) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010r. Godz. 17.34.
Kozy ul. Piękna - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GLBM.
30) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010r. Godz. 18.20.
Kozy ul. Równa - Udrożnienie przepustu.

Zastęp: GLBM.
31) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 16.05.2010r. Godz. 19.12.
Kozy ul. Graniczna - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GLBM
32) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010r. Godz. 05.34.
Kozy ul. Południowa - Udrożnienie przepustu pod drogą.

Zastęp: GBA.
33) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010r. Godz. 06.15.
Kozy ul. Spacerowa - Udrożnienie przepustu.

Zastęp: GBA.
34) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010r. Godz. 07.20.
Kozy ul. Spacerowa - Udrożnienie przepustu.

Zastęp: GBA.
35) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010r. Godz. 08.29.
Kozy ul. Miodowa - Zalana piwnica.

Zastęp: GBA.
36) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05,2010r. Godz. 09.30.
Kozy ul. Parkowa - Przedszkole - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GBA.
37) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010r. Godz.10.50.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GBA.
38) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010r. Godz. 11.39.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GBA.
39) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010r. Godz.12.50.
Kozy ul. Równa - Udrożnienie przepustu.

Zastęp: GBA
40)MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 13.50.
Kozy ul. Gajowa - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GBA.
41) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 13.44.
Kozy ul. Wrzosowa - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GBA
42) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 15.12.
Kozy ul. Cmentarna - Pompowanie zalanej piwnicy w kaplicy cmentarnej.

Zastęp: GBA.
43) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 15.55
Kozy ul. Łagodna - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GBA
44)MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 16.56.
Kozy ul. Gajowa - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GBA
45) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 08.20
Kozy ul. Dworcowa - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GCBA.
46) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 09.23.
Kozy ul. Nadbrzeżna - pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GCBA.
47) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 10.23.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Pompowanie zalanej piwnicy w bud. jednorodzinnym.

Zastęp: GCBA.
48) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 11.34.
Kozy ul. Kwiatowa - Pompowanie piwnicy.

Zastęp:GCBA
49) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 08.12.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Umocnienie brzegu rzeki Kozówka workami z piaskiem.

Zastęp: GLBM.
50) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 09.30.
Kozy ul. Rrzemieślnicza - pompowanie piwnicy.

Zastęp: GLBM.
51) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz.10.32.
Kozy ul. Rzemieślnicza- Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GLBM.
52) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 11.30.
Kozy ul. Koncertowa - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GLBM.
53) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 13.00.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GLBM.
54) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 14.20.
Kozy ul. Beskidzka - Umocnienie brzegu rzeki workami z piaskiem.

Zastęp: GLBM.
55) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 15.55.
Kozy ul. Macierzanki - Udrożnienie przepustu.

Zastęp: GLBM.
56) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 16.40.
Kozy ul. Bielska - Udrożnienie przepustu.

Zastęp: GLBM.
57) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 17.23.
Kozy ul. Azaliowa - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GLBM.
58) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 18.33.
Kozy ul. Wrzosowa - pompowanie piwnicy.

Zastęp: GLBM.
59) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 19.14.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GLBM.
60) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 17.05.2010 r. Godz. 20.05.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GLBM.
61) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 18.05.2010 r. Godz. 04.49.
Kozy ul. Koncertowa - Pompowanie piwnicy.

Zastęp: GBA
62) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 18.05.2010 r. 06.30.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Umacnianie brzegu rzeki Kozówka workami z piaskiem.

Zastęp:GBA.
63) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 18.05.2010 r. Godz. 09.03.
Kozy ul. Chmielowa - Umacnianie brzegu rzeki workami z piaskiem.

Zastęp: GBA.
64) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  18.05.2010 r. Godz. 08.20.
Kozy ul. Wrzosowa - Zalana piwnica.

Zastęp: GLBM.
65) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  18.05.2010 r. Godz. 09.39.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Umacnianie brzegu rzeki workami z piaskiem.

Zastęp: GLBM.
66) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  18.05.2010 r. Godz. 11.20.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Umacnianie brzegu rzeki workami z piaskiem.

Zastęp: GLBM.
67) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  18.05.2010 r. Godz 18.29.
Kozy ul. Cisowa - Udrażnianie przepustu.

Zastęp: GLBM.
68) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  19.05.2010. Godz. 04.40.
Kozy ul. Spacerowa - Usuwanie skutków osunięcia się ziemi na budynek jednorodzinny.

Zastęp: GBA , GLBM. 
69) ZAGROŻENIE   26.05.2010 r. Godz 09.22.
Kozy ul. Dworcowa - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GLBA.
70) ZAGROŻENIE   06.06.2010r. Godz. 09.45.
Kozy - Zabezpieczenie uroczystościci 120-Lecia OSP Kozy

Zastępy: GLBA , GCBA.
71) ZAGROŻENIE   17.06.2010 r. Godz. 17.16.
Kozy ul. Spółdzielców - Usunięcie resztek gniazda bociana.

Zastęp: GBA.
72) ZAGROŻENIE   18.06.2010 r. Godz. 15.47.
Kozy ul. Krakowska - Neutralizacja plamy oleju oraz usunięcie skutków wypadku. ( Ofiara ścimiertelna )

Zastępy: GBA , POLICJA , POGOTOWIE RATUNKOWE.
73) ZAGROŻENIE   19.06.2010 r. Godz. 16.22.
Kozy - Ul. Spółdzielców - Montaż gniazda bociana.

Zastęp: GBA.
75) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 28.07.2010 r. Godz. 06.14.
Kozy ul. Dobra - Pompowanie zalanej piwnicy.

Zastęp: GLBA.
76) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 01.08.2010 r. Godz. 11.48.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Usunięcie plamy oleju po kolizji drogowej
.
Zastęp: GLBA
77) POŻAR  01.08.2010 r. Godz. 23.04.
Kozy ul. Krakowska - Pożar ławki na przystanku PKS.
Zastęp: GBA.
78) POŻAR 02,08.2010 r. Godz. 11.34.
Kozy ul. Krakowska - Pożar ławki na przystanku PKS.
Zastęp: GBA.
79) POŻAR 02.08.2010 r. Godz. 23.55.
Kozy ul. Bielska - Pożar ławki na przystanku PKS.
Zastęp: GBA.
80) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 09.08.2010 r. Godz. 13.23.
Kozy ul. Czereśniowa - Pompowanie piwnicy.
Zastęp: GBA
81) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 13.08.2010 r. Godz; 18.04.
Kozy ul. Kęcka - Usunięcie niebezpiecznie zwisającego konaru z nad drogi.
Zastęp: GLBA.
82) MIEJSCOWE ZAGR0OŻENIE 20.08.2010 r. Godz.  14.44.
Kozy ul. Nadbrzeżna - Usunięcie powalonego drzewa.
Zastęp: GBA.
83) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 20.08.2010 r.  Godz: 20.10.
Kozy ul. Spółdzielcza - Pomoc w wyciągnięciu samochodu z rowu.
Zastęp: GBA , GLBA.
84) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 30.08.2010 r. Godz. 12.01.
Kozy ul. Bielska - Usunięcie rozlanej substancji z jezdni.
Zastęp: GBA.
85) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE  31.08.2010 r. Godz. 17.38.
Kozy ul. Gajowa - Pompowanie zalanej piwnicy.
Zastęp: GBA.
86) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 31.08.2010 r. Godz.23.13.
Kobiernice ( Gmina Porąbka ) - Pompowanie rozlewiska.
Zastęp: GBA.
87) POŻAR 01.09.2010 r.  Godz; 19.03.
Wielka Puszcza ( Gmina Porąbka ) - Alarm Fałszywy.
Zastępy: GBA , GCBA.
88) POŻAR  22.10.2010 r. Godz. 18.34.
Kozy ul. Bielska - Pożar budynku gospodarczego.

Zastępy: GBA , GCBA , JRG 1 - GBA , GBA .
89) MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 23.10.2010 r.
Kozy ul. Krakowska - wypadek samochodowy - 1 osoba poszkodowana.

Zastępy: GBA , POLICJA . POGOTOWIE RATUNKOWE. 
90) POŻAR  31.10.2010 r.  Godz : 13.33.
Kozy ul. Przemysłowa - Pożar suchej trawy i zarośli na nasypie kolejowym.

Zastęp: GBA. 
91) POŻAR  01.11.2010 r. Godz: 12.06.
Kozy ul. Piaskowa - Pożar trawy i zarośli.

Zastępy: GBA , GCBA. 
92) POŻAR 04.11.2010 r. Godz: 17.44.
Kozy ul. Dworcowa - Pożar drewnianego budynku na stacji PKP.

Zastępy: GBA , GCBA , JRG 1 ( GBA ,GBA ) , POLICJA  
93) POŻAR  19.11.2010 r. Godz .12.09.
Kozy ul. Sosnowa - Pożar sadzy w kominie.

Zastęp: GBA
94) POŻAR  26.11.2010 r.  Godz. 16.12.
Kozy ul. Przecznia - Pożar samochodu osobowego.

Zastępy: GLBA, GBA.  
 
.:. Wszelkie prawa zastrzeżone – OSP Kozy 2020  .:. Stronę wykonał: Rafał Krywult .:.